Open menu

Creative Agency X Business Consultant

Wij zijn geen typisch reclamebureau. Ook geen traditionele business consultants. Wij bewegen ons juist tussen deze twee werelden in. Waarom? Omdat wij op deze manier échte waarde kunnen leveren. Wij zien marketing namelijk als een verlengde van jouw business strategie. Niet als een opzichzelfstaand creatief proces. Jouw merk en marketing als accelerator van business value. Daar draait het voor ons om.

Author: Joris van Hittersum

Date: september 2020

Twee verschillende werelden.

In de afgelopen negen jaar heb ik de bureauwereld van binnenuit mogen meemaken. Een prachtige wereld, vol creativiteit, passie en vakmanschap. Daarnaast heb ik ook veel met business consultants samengewerkt, die vraagstukken vooral vanuit organisatiestrategie benaderen.

Wat mij opvalt is dat deze twee werelden los van elkaar staan. Ze leven volledig langs elkaar heen. Aan de ene kant worden belangrijke organisatievraagstukken aangepakt, aan de andere kant worden prachtige merken gebouwd en doelgroepen geactiveerd vanuit diezelfde organisatie. De synergie blijft alleen volledig achterwege.

Voor organisaties brengt dit grote uitdagingen met zich mee. Zij moeten zelf de doorvertaling maken. Borgen dat de businessstrategie aansluit op de marketingstrategie en vice versa. Dit blijkt alleen behoorlijk lastig als je niet de juiste ervaring en expertise in huis hebt.

Wat zijn de gevolgen?

De volgende situaties zien we hierdoor regelmatig ontstaan:

  • Externe leveranciers die gevoelsmatig 'eigenaar' blijven van hun ontwikkelde strategie. Je blijft op ze terugvallen bij cruciale keuzes omdat je zeker wil weten dat je het juiste doet.

  • Externe leveranciers die primair opkomen voor de juiste implementatie van hun strategie in plaats van jouw overkoepelende business goals.

  • Cruciale stappen in organisatie- of creatieve processen die te snel genomen of zelfs overgeslagen worden. (Waar je helaas vaak pas achteraf achterkomt.)

  • Budgetten die verkeerd en te gemakkelijk uitgegeven worden.

  • Nieuwe marketingmiddelen die te weinig impact maken.

  • (Organisatie)verandertrajecten die te abstract en intern gefocust blijven.

  • Creatieve ontwikkelingen die onvoldoende worden begrepen en gedragen door de interne organisatie.

Wij willen dit voorkomen.

Daarom doen wij het anders. We voorkomen aan de ene kant dat jouw business strategie te abstract blijft en te weinig impact maakt op jouw externe doelgroepen. Aan de andere kant voorkomen we dat je te snel doorschakelt naar middencreatie en activatiecampagnes voordat jouw strategische fundament staat.

Hoe dan?

Door beide werelden te combineren. Organisatie en marketing. Wij zorgen dat jij de focus behoudt op het behalen van jouw strategische doelstellingen door de business en marketing met elkaar te verbinden.

We starten bij jouw strategische doelstellingen. Jouw stip op de horizon is ons beginpunt. Zonder gaan én kunnen wij niet aan de slag. De juiste focus is essentieel. Als het nodig is helpen we mee om deze scherp te krijgen.

Vervolgens kijken wij wat er nodig om deze succesvol door te vertalen naar jouw merk en marketingstrategie. Hierin kijken wij niet alleen naar middelen en kanalen, maar ook naar de interne organisatie, mensen en budgetten. We werken plannen uit, doen onderzoek, maken alle stakeholders aligned. We zetten de basis neer om als merk te kunnen accelereren.

Daarna starten we pas met de creatie en activitatie. Dit is dus nooit ons beginpunt. Maar we nemen het wel altijd mee. Juist dat zorgt voor de juiste synergie. Het voorkomt dat de strategie te abstract blijft en dat je te snel in middelen, kanalen en campagnes gaat denken.

Wij denken primair vanuit business value in plaats van creativiteit. Die volgt namelijk vanzelf.

Wij vinden dat de traditionele manier van werken niet meer houdbaar is op de lange termijn. En wij zijn er ook van overtuigd dat de markt met ons mee gaat bewegen. Want wat heb je aan een nieuwe businessstrategie zonder dat je weet wat dit voor je merk en marketing betekent? En wat heb je aan een nieuwe positionering zonder dat je de organisatie hierin meeneemt?

Natuurlijk kan je op korte termijn successen behalen. Maar vroeg of laat kom je jezelf tegen. Wij voorkomen dat jou dit overkomt.

Daarom gaan wij een stap verder.

Next level. Niet twee, maar één strategische partner voor jouw business en marketingstrategie. Totale focus, perfecte alignment.

Wil je weten hoe wij onze waarde voor jouw merk kunnen toevoegen? Let us know! We're happy to help.

updatesIdentiteitPositioneringConsultancy

Kopje koffie?

Joris van Hittersum

Joris van Hittersum

Directeur & Marketingstrateeg

06 22 92 66 55